Imatran Ilmailukerho

Miehittämätön ilmailu

Kerhon miehittämättömän ilmailun harrastustoiminta kattaa sekä SIL16 luvan mukaisen toiminnan, että Immolan kentän sallivalla UAS ilmatilavyöhykkellä tapahtuvan toiminnan.

SIL16 luvan mukainen harrastustoiminta

Kerho on Suomen Ilmailuliiton jäsenyhdistyksenä toimiva SIL16 operaattori, jolla on lupa ottaa vastaan SIL16 näyttöjä ja järjestää vastaavaa UAS toimintaa. Lisätietoja SIL16 luvasta löytyy Ilmailuliiton sivuilta. 

Kerhon SIL16 tutkintovastaavat:

Sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen harrastustoiminta

EFIM sallivalla UAS ilmatilavyöhykkeellä tapahtumasta harrastustoiminnasta vastaa kerhon lennokkijaosto ja jaostoston toiminnasta löytyy lisätietoja kerhon lennokkijaoston sivuilta.