Imatran Ilmailukerho

Turvallisuus

Turvallisuus on ensisijainen näkökohta kaikissa tilanteissa Imatran Ilmailukerho ry:ssä.

Onnettomuuksista, vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoittaminen

Onnettomuuksista, vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoitetaan viranomaisen ohjeiden mukaisesti.

Edellä mainitun lisäksi ilmoitetaan kerholle lähettämällä kopio poikkeamailmoituksesta osoitteeseen turvallisuusvastaava@imatranik.net

Lento-oikeuden tarkastus

 Lento-oikeuksien tarkastamiseen Imatran Ilmailukerhossa käytetään seuraavia lomakkeita: