Imatran Ilmailukerho

Turvallisuus

Turvallisuus on ensisijainen näkökohta kaikissa tilanteissa Imatran Ilmailukerho ry:ssä.

Turvallisuuden hallintajärjestelmä - SMS (Safety Management System)

Imatran Ilmailukerhossa on käytössä Turvallisuuden hallintajärjestelmän eli SMS ja turvallisuuteen vaikuttavista poikkeamista raportoidaan luvun 3 mukaisesti:

"Ilma-aluksen päällikkö on velvollinen raportoimaan havaitsemistaan teknisistä vioista, vaaratilanteista ja uhkaavista tilanteista sekä onnettomuuksista 72 tunnin kuluessa tapahtumasta. Poikkeamat ilmoitetaan viranomaisen sähköisellä lomakkeella. Kun ilma-aluksen päällikkö raportoi suoraan viranomaiselle, hänen tulee ilmoittaa tapahtuneesta lisäksi kerholle lähettämällä kopio poikkeamailmoituksesta turvallisuusvastaavalle sähköpostiviestillä turvallisuusvastaava@imatranik.net. Jos on epäselvää, täytyykö tapahtuneesta ilmoittaa, ilmoitus tulee tehdä.

Pienemmät tapahtumat, joita ei määräysten mukaan tarvitse ilmoittaa viranomaiselle, tulee raportoida Suomen Ilmailuliiton poikkeama- ja havaintoilmoitusjärjestelmä SILPI:in. Tällaisia tapahtumia ovat esim. ilma-alusten maakäsittelyssä syntyneet vähäiset kolhut. Raportti voi sisältää myös huomioita ja kehitysehdotuksia.

Organisaation jäsen tai vierailija on velvollinen ilmoittamaan onnettomuudesta tai vaaratilanteesta myös siinä tapauksessa, että hän havaitsee edellä mainitun tapahtuman, jossa osallisena on organisaation käytössä oleva ilma-alus, jonka päällikkö on estynyt tekemään ilmoitusta."

Hätätilannesuunnitelma

Imatran Ilmailukerhon hätätilannesuunnitelman kopio löytyy täältä.

Lento-oikeuden tarkastus

 Lento-oikeuksien tarkastamiseen Imatran Ilmailukerhossa käytetään seuraavia lomakkeita: